Pelnas iš investicijų yra paskirstomas:

Nuo 50 proc. skiriama paramai ar labdarai pagal išsirinktą paramos sritį

Skiriate paramą norimai sričiai

Kaip veikia Kevs labdaros ir paramos fondas?

Gautos lėšos yra investuojamos

Iki 50 proc. yra reinvestuojama