TAISYKLĖS

Kevs labdaros ir parmos fondas nurodo Šias paramos teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) numato galimus paramos teikimo portale https://www.kevs.lt/ (toliau – Portalas), būdus,

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Asmuo – vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo.

Neliečiamasis kapitalas – fondo valdomos jam perduotos ir nuo jo kito turto neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas fondas naudoja Paramos teikėjų nurodytoms Paramos sritims įgyvendinti.

Neliečiamojo kapitalo investavimas (toliau – Investavimas) – fondo, valdančio neliečiamąjį kapitalą, veiksmai, kuriais jis, investuodamas neliečiamąjį kapitalą sudarančias lėšas, įgyja nuosavybės teisę į turtą, kreditoriaus reikalavimo teisę į turtą arba teisę šį turtą valdyti.

Paramos sritis – paramos teikimo metu pasirinktas lėšų, suteiktų paramos būdu, realizavimo tikslas.

Paramos teikėjas – asmuo Portale teikiantis paramą pasirinktai paramos sričiai.

Paramos teikėjų sąrašas – Portale skelbiamas Paramos teikėjų sąrašas, kuriame nurodomi Paramos teikėjai, kurie paramą suteikė ne anonimiškai. Į sarašą įtraukiami vardai, pavardės bei paramos suma.

Periodinis paramos teikėjas – fizinis asmuo, pasirinkęs kiekvieną mėnesį skirti pasirinktą paramos sumą, kuri automatiškai nuskaitoma nuo Paramos teikėjo mokėjimo kortelės.

Bendrosios nuostatos:

Pildydamas paramos formą asmuo gali pasirinkti šiuos paramos teikimo būdus:
Paramą suteikti savo vardu ir būti įtrauktam į Aukotojų sąrašą.
Paramą suteikti anonimiškai.
Paramą suteikti kito asmens vardu.

Tuo atveju, jei asmuo suteikia paramą savo vardu, paramos formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir pavardę.

Tuo atveju, jei asmuo pageidauja suteikti paramą anonimiškai, paramos formoje turi varnele pažymėti „Anonymous“, o jei aukoja atlikdamas banko pavedimą, nurodyti šį savo pageidavimą mokėjimo paskirtyje.

Tuo atveju, jei asmuo suteikia paramą kito asmens vardu, paramos formoje nurodo asmens, kurio vardu suteikia paramą, vardą ir pavardę.

Paramos formoje nurodyti Paramos teikėjo vardas ir pavardė bus įtraukiami į viešai skelbiamą Paramos teikėjų sąrašą "donor wall", jeigu Paramos teikėjas nenurodė kitaip. Kai parama suteikiama kito (fizinio) asmens vardu, taip pat, jeigu Paramos teikėjas varnele nepažymėjo „anonymous“, parama nebus anoniminė.

Pasirinkus tapti Paramos teikėju ar Periodiniu paramos teikėju, visi mokėjimai atliekami per Portalo partnerį – donorbox.org, su kurio taisyklėmis galima susipažinti čia. Tapdamas Periodiniu paramos teikėju, asmuo paramą gali skirti tik savo vardu.

Visa suteikta parama yra skiriama fondo neliečiamajam kapitalui.

Paramą teikiantis asmuo patvirtina, jog paramą teikiamos lėšos yra skaidrios.

Paramą teikiant bankiniu pavedimu, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti Paramos sritį.

Paramą teikiant bankiniu pavedimu, paramos informacija (vardas, pavardė, piniginė suma) nėra įtraukiama į Paramos teikėjų sąrašą.

Periodinis paramos teikėjas, norėdamas keisti periodinės paramos nustatymus, turi užsiregistruoti mokėjimų surinkimo partnerio internetiniame portale donorbox.org. Registracijos nuoroda yra atsiunčiama į paramos teikimo metu nurodytą el. paštą po sėkmingo periodinės paramos suteikimo.

Periodinis paramos teikėjas norėdamas nutraukti periodinę paramą gali tai padaryti prisijungęs prie mokėjimų surinikimo partenrio interenetinio portalo donorbox.org

Jei Periodinio paramos teikėjo mokėjimo metu nėra pakankamai lėšų nurodytoje sąskaitoje, periodinė parama yra automatiškai atšaukiama.

Kevs labdaros ir paramos fondas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar atnaujinti Taisykles.